Om rent

Rent – Sveriges ledande städtidning 

Rent är branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor.
Rent riktar sig främst till nyckelpersoner inom branschen som är ansvariga för inköp av städutrustning och kemikalier, planering och upphandling av städtjänster.

Rent bevakar

  • nyheterna inom rengöringsbranschen
  • den tekniska utvecklingen
  • nya städmetoder
  • organisationsförändringar
  • rehabiliteringsprojekt
  • betydande mässor

Rent når

  • städchefer inom stat, landsting och kommun
  • städansvariga inom offentliga och privata fastighetsbolag
  • privata städföretag

Prenumeration

Helårsprenumeration består av 6 utgåvor.
Medarbetarprenumeration till rabatterat pris kan du teckna om någon på dittföretag redan har en fullvärdig prenumeration av tidningen. Särskilda priser för organisationer.

För mer information vänligen ring prenumerationsavdelningen på telefon 08-670 41 10.

Varnish cache 2017-02-26 21:29:21