Sodexo vill stärka kvinnor

2017-03-17 | Marianne Ovesen | Nyheter

Sodexo kvinnor

Sodexo i Norden har skrivit under FN:s kvinnostärkande principer, ”Women’s Empowerment Principles”. Principerna syftar till att stärka kvinnor i deras roll på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Genom att på nordisk nivå skriva under principerna visar Sodexo sitt stora stöd och engagemang för målet att främja och stärka kvinnors ställning inom organisationer och samhällen, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Sander Graft, vd Sodexo Norden, säger att när kvinnor har det bättre, blir det bättre för alla.

– Genom att stärka kvinnor runt om i världen, både på jobbet och i samhället, förbättras deras livskvalitet. Vi drar alla nytta av det.

Undertecknandet genomfördes i Solna den 15 mars i samband med en konferens om jämställdhet och flexibilitet. Konferensen organiserades av Sodexos internationella kvinnoforum ”Women’s International Forum for Talent”, SWIFt.

Women’s Empowerment Principles består av sju vägledande punkter och lanserades med underrubriken ”Equality Means Business” på internationella kvinnodagen i mars 2010.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Anmäl dig till CLEAN & Facility

Mässan Clean & Facility är tillbaka i Malmö och Malmömässan den 5-6 april. Det blir det 11:e tillfället som branschtidningen Rent arrangerar mässan.

2017-03-24 | Marianne Ovesen | Nyheter

TS Lokalvårds vd på CLEAN

TS Lokalvård och TS Hemservice i Örebro är ett medarbetarägt städbolag, som bildades genom en avknoppning av städningen från tekniska avdelningen i Örebro kommun.

2017-03-23 | Marianne Ovesen | Nyheter

Nu är proppen lagd

Den 21 mars lades regeringens proposition om arbetsrättsliga villkor, som Cleannet skrev mer utförligt om den 17 mars. I propositionen föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester och arbetstid. Villkoren ska ställas om det är behövligt och om de går att fastställa. De villkor […]

2017-03-23 | Marianne Ovesen | NEWSROOM, Rent

Laxå kommun på CLEAN & Facility

Laxå kommun har valt att städa golven i kommunens skolor och andra lokaler med ultrarent vatten.

2017-03-22 | Marianne Ovesen | Nyheter

Coop och Samhall i stort avtal

Coop och Samhall har ingått ett ramavtal gällande städning och vissa kringtjänster, som tvätt av korgar och kundvagnar. I ett inledande skede ska Samhall städa närmare 200 Coop-butiker, vilket väntas ge arbete åt cirka 800 av Samhalls medarbetare.

2017-03-22 | Marianne Ovesen | Nyheter

Varnish cache 2017-03-24 17:47:14