Fler utrikes födda i arbete

2017-02-14 | Marianne Ovesen | NEWSROOM, Nyheter, Rent

Under fjärde kvartalet 2016 var 4 921 000 personer i åldern 15-74 år i arbete. Det är en ökning med 74 000 jämfört med samma kvartal 2015. Ökningen förklaras av att fler utrikes födda kommit i arbete. Bland annat i städbranschen.

Antalet arbetslösa i åldersgruppen 15-74 år uppgick till 335 000, varav 185 000 var män och 150 000 var kvinnor. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,4 procent för befolkningen i åldern 15-74 år, oavsett kön. Sett enbart till män var arbetslösheten 6,7 procent, medan andelen arbetslösa kvinnor var 6,0 procent.

Sysselsättningsgraden under kvartal fyra, för personer i åldrarna 20-64 år, låg på 81,0 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet året före. I samma åldersgrupp låg arbetslösheten på 6,0 procent, vilket är en förbättring med 0,2 procentenheter.

Statistik SCB

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Anmäl dig till CLEAN & Facility

Mässan Clean & Facility är tillbaka i Malmö och Malmömässan den 5-6 april. Det blir det 11:e tillfället som branschtidningen Rent arrangerar mässan.

2017-03-24 | Marianne Ovesen | Nyheter

TS Lokalvårds vd på CLEAN

TS Lokalvård och TS Hemservice i Örebro är ett medarbetarägt städbolag, som bildades genom en avknoppning av städningen från tekniska avdelningen i Örebro kommun.

2017-03-23 | Marianne Ovesen | Nyheter

Nu är proppen lagd

Den 21 mars lades regeringens proposition om arbetsrättsliga villkor, som Cleannet skrev mer utförligt om den 17 mars. I propositionen föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter vid upphandlingar ska ställa arbetsrättsliga villkor när det gäller lön, semester och arbetstid. Villkoren ska ställas om det är behövligt och om de går att fastställa. De villkor […]

2017-03-23 | Marianne Ovesen | NEWSROOM, Rent

Laxå kommun på CLEAN & Facility

Laxå kommun har valt att städa golven i kommunens skolor och andra lokaler med ultrarent vatten.

2017-03-22 | Marianne Ovesen | Nyheter

Coop och Samhall i stort avtal

Coop och Samhall har ingått ett ramavtal gällande städning och vissa kringtjänster, som tvätt av korgar och kundvagnar. I ett inledande skede ska Samhall städa närmare 200 Coop-butiker, vilket väntas ge arbete åt cirka 800 av Samhalls medarbetare.

2017-03-22 | Marianne Ovesen | Nyheter

Varnish cache 2017-03-24 17:52:27